Ledande leverantör av betongprodukter
Skandinaviska Byggelement är ett av landets ledande företag inom prefabricerade betongprodukter. Huvudfabriken ligger i Katrineholm.
Företaget har idag tre tillverkningsenheter placerade i Kalmar, Bjästa och Katrineholm.
Calle Hägglund är platschef i Bjästa och har en lång erfarenhet av branschen.
- Jag kom hit som betongkontrollant redan 1969 och har sedan stannat kvar, berättar han.
Företaget tillverkar specialprodukter som plattbärlag, sandwich- och skalväggar. Man tillverkar även produkter till miljöindustrin, till exempel oljeavskiljare och tankningsplattor till bensinstationer. I Bjästa har företaget sjutton anställda. Calle tycker att tekniken har blivit bättre genom åren.
- Framför allt har det blivit lättare för den enskilde arbetaren, med maskinhjälp och så vidare, förklarar han. Dessutom har betongen utvecklats en hel del. Materialet som vi normalt arbetar med idag håller en mycket högre kvalitet. Den är både kraftigare och har större hållbarhet, än det som fanns på sextio- och sjuttiotalet.

Nyligen bildades Peab Industri, som är en blandning av bolag där Skandinaviska Byggelement är ett av dem. I Bjästa har man vuxit starkt den senaste tiden, inte minst vad gäller omsättningen. Marknadsområdet är framför allt Mälarområdet, men man levererar ända ner till Malmöregionen. Tidigare hade man både företag och privatpersoner som kunder, men nu består kundunderlaget till nästan hundra procent av företag.
- Det är roligt att vi kan leva kvar här i Bjästa, trots att vi ligger så långt från marknaden, säger Calle. Det beror mycket på att det vi gör här är specialarbeten. Vi har kanske inte världens modernaste fabrik, men det fungerar väldigt bra ändå. Vi ingår i en stor koncern och har enorma resurser om det skulle behövas.

Skandinaviska Byggelement AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0660-22 18 00
Fax: 0660-22 18 30


Email:
calle.hagglund@byggelement.se

Hemsida:
www.byggelement.se

Adress:
Skandinaviska Byggelement AB
Box 1292
26224 Ängelholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN